Resultaten 1 weergeven

Aansprakelijkheid van de werkgever voor beroepsziekten

Indien een werknemer schade oploopt tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden, dan kan de werkgever aansprakelijk zijn voor de opgelopen schade. Hierbij kan worden gedacht aan een arbeidsongeval, maar ook aan de aansprakelijkheid van de werkgever vanwege het feit dat de werknemer een beroepsziekte heeft opgelopen. De norm waar in dit kader aan dient te …