Blog

Huurkorting in coronatijd

De coronacrisis heeft wereldwijd grote gevolgen gekend. Ter bestrijding van het coronavirus werden maatregelen genomen. Winkeliers en horecaondernemers dienden onder andere hun deuren verplicht te sluiten. Gezien het feit dat veel ondernemers huurder zijn van het pand waarin zij gevestigd zijn, hebben de omstandigheden van de coronacrisis ertoe geleid dat de vraag werd gesteld of …

Wetswijzigingen voor zzp’ers

Het einde van 2021 nadert. Een nieuw jaar, brengt ook een hoop veranderingen met zich mee. De wetgever heeft wederom ervoor gekozen om in 2022 een aantal nieuwe wetten en regels te introduceren. Hieronder worden een aantal toegelicht. 1. Daling zelfstandigenaftrek Ondernemers in de zin van de inkomstenbelasting die voldoen aan het zogenaamde urencriterium, kunnen …

Burenrecht

Het is beter om een goede buur naast je te hebben wonen, dan een buur waarmee je verstrikt raakt in een ruzie. Ruzies kunnen immers uitlopen in geschillen en dit kan uitmonden in allerlei juridische procedures. Wanneer er tussen buren zulk geschil ontstaat, kan het burenrecht een antwoord bieden. De vierde titel van het vijfde …

Overhangende takken

Eenieder kent het wel: lastige buren die ver gaan om je uit de tent te lokken. Dit kan tot ruzie leiden. Het kan zelfs zo ver kan gaan dat een rechter erbij betrokken raakt om een eindoordeel in zulk geschil te vellen. Dit soort burenruzies kunnen over allerlei onderwerpen gaan. Een voorbeeld van zulke burenruzies …

Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen van een bouwwerk nader toegelicht

Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is een omgevingsvergunning nodig voor plaatsgebonden projecten. Een project bestaat uit een of meer activiteiten. Ingevolge artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit de in de wet genoemde activiteiten. …

Geen mondkapje, geen recht op consult?

Sinds het begin van de coronacrisis is het vaak genoeg voorgekomen dat men zich verzet of willen verzetten tegen de door de overheid gestelde coronamaatregelen. Zoals reeds bekend is een van die coronamaatregelen het dragen van een mondkap (geweest). Zorgaanbieders mogen zelf bepalen of een mondkap in de praktijk nodig is. Dit betekent dat huisartsen, …