Blog

Onderhanden werk: vordering al opeisbaar?

Ondernemers hebben vaak verschillende redenen om nog niet al het gedane werk te factureren. Dit komt bijvoorbeeld voor in de bouw, waarbij er gewerkt wordt aan langdurende projecten. Bij dit soort werk wordt er pas gefactureerd, indien bijvoorbeeld een product afgerond is en verkocht kan worden, of als een opdracht helemaal voltooid is. Dit werk …

Nieuwe wet- en regelgeving 2021

Het eind van 2020 is in zicht. Een nieuw jaar, betekent ook nieuwe wet- en regelgeving. Hieronder leest u daarom beknopt enkele nieuwe wetten en regelgevingen die vanaf januari 2021 in werking zullen treden. Wet Homologatie Onderhands Akkoord Met ingang van 1 januari 2021 treedt de “Wet homologatie onderhands akkoord” in werking (Staatsblad 2020, 415 …

Airco-units: omgevingsvergunningsvrij of niet?

Climate change is real en mensen willen met de tijd mee. Aangezien het warmer wordt in Nederland, zijn er steeds meer mensen die een airco-unit aanschaffen en deze aan de woning plaatsen. Het lijkt erop dat vaak wordt gedacht dat de plaatsing van een airco-unit aan de woning, zonder vergunning kan worden gerealiseerd. Toch is …

Vrije keuze rechtshulpverlener

In 2013 bepaalde het Europese Hof dat aan een rechtsbijstandverzekerde de vrijheid toekomt om een rechtshulpverlener zelf te kiezen. Concreet houdt dat in dat een verzekerde vrij kan kiezen welke jurist of advocaat hij of zij wilt inschakelen om zijn of haar belangen te behartigen. Dit jaar heeft het Europese Hof echter bepaald dat deze …

Tewerkstellingsvergunning of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid: hoe zit dit nu precies?

Wil je als werkgever zijnde iemand uit het buiteland (van buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland)  inhuren? Dat kan, maar hier zijn regels aan verbonden.  Voor werknemers van buiten de EER en Zwitserland is vaak een tewerkstellingsvergunning of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid vereist. Welke vergunning vereist is, hangt af van de …