Blog

Geld terug van de Belastingdienst

Iedereen betaalt inkomstenbelasting. Die belasting wordt op jaarbasis berekend. Als de hoogte van die belasting jaarlijks verschilt, kan het zo zijn dat men gemiddeld gezien teveel belasting betaald. Om dat te voorkomen kun je kiezen voor middelen. Wat is middelen? Middeling is een regeling van de Belastingdienst om mensen met een wisselend inkomen tegemoet te …

Stiekem opnemen van gesprekken

We hebben allemaal wel eens een gesprek opgenomen. Het opnemen van een gesprek kan handig zijn bij het verzamelen van het bewijs. De vraag is echter in hoeverre het opnemen van een gesprek rechtvaardig is. Wat nu wanneer je een gesprek opneemt zonder dat de gesprekspartner daarvan afweet? Niet strafbaar Het stiekem opnemen van gesprekken …

De visuele arbeidsovereenkomst

Je ziet het tegenwoordig steeds vaker: de visuele arbeidsovereenkomst in plaats van de geschreven arbeidsovereenkomst. Het visualiseren van juridische informatie (ook wel legal design genaamd), vormt hedendaags de manier om ingewikkelde juridische materie te verduidelijken en te vereenvoudigen. De vraag is echter of deze nieuwe manier van het overbrengen van juridische informatie altijd wel goed …

Contracteren kun je leren: de onmisbaarheid van een considerans

De considerans is doorgaans te herkennen aan de tekst onder de woorden “overwegende dat” en geeft de achtergrond van de overeenkomst weer. Wat maakt een considerans zo onmisbaar? Indien er een geschil is over een overeenkomst en de daarin opgenomen bepalingen, dan gaat dit geschil vaak over de uitleg van de overeenkomst. Wat hadden partijen …

Verbod op nevenwerkzaamheden

Waar op dit moment vaak standaard in de arbeidsovereenkomst een beding opgenomen wordt op grond waarvan het de werknemer verboden is nevenwerkzaamheden te verrichten, althans een beding waarbij de werkgever toestemming moet geven aan de werknemer voor het verrichten van nevenwerkzaamheden, is het op grond van de nieuwe wet die in werking treedt op 1 …