Zorgplicht werkgever nader toegelicht

De werkgever moet er veel aan doen om ervoor te zorgen dat ongevallen op de werkvloer worden voorkomen. Als er toch een arbeidsongeval plaatsvindt, moet de werkgever aantonen dat hij aan de zorgplicht heeft voldaan. Hieronder leest u daar meer over.

De lat voor de werkgever ligt hoog. De werkgever dient zich te houden aan geschreven en ongeschreven (veiligheids)normen. Hierbij zij opgemerkt dat de wetgeving, zoals bijvoorbeeld de Arbeidsomstandighedenwet kan worden gezien als een minimale invulling van de zorgplicht. Als de werkgever een regel uit de wet, zoals de Arbeidsomstandighedenwet, heeft overtreden kan eigenlijk al worden aangenomen dat de werkgever in haar zorgplicht heeft verzaakt. Om een antwoord te geven op de vraag of de werkgever de zorgplicht heeft nagekomen wordt naast wetgeving ook gekeken naar de ‘overige omstandigheden van het geval’, zoals blijkt uit het arrest arrest SVB/Van der Wege.

In dit kader kunnen ook de zogenaamde Kelderluik-factoren van belang zijn. Hierbij wordt de aard van de werkzaamheden, de kenbaarheid van het gezondheidsrisico, de te verwachten oplettendheid van de werknemer en de bezwaarlijkheid van het treffen van maatregelen in de beoordeling of de werkgever de zorgplicht heeft geschonden meegenomen. In het bijzonder geldt dat naar mate een arbeidssituatie gevaarlijker is, meer van de werkgever ten aanzien van de zorgplicht kan worden gevergd.

Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *