Resultaten 20 weergeven

Onderhandelingen afbreken: zomaar mogelijk?

Afgebroken onderhandelingen blijven veelvuldig het onderwerp van geschillen. De vraag is daarbij vaak of de afbrekende partij, de onderhandeling wel kon afbreken. Ook komt de vraag aan de orde of er al een overeenkomst tot stand is gekomen. Deze vragen stonden ook ter discussie in de zaak tussen FNS (een projectontwikkelaar) en Jumbo Supermarkten in …

Ruimere toegang bestuursrechter in omgevingsrechtzaken

Belanghebbende bij een bestemmingsplan, omgevingsvergunning of natuurvergunning? Dan is het indienen van een zienswijze niet meer nodig om het recht op beroep bij de bestuursrechter veilig te stellen. Dit is kort gezegd het oordeel van de Afdeling in een uitspraak van 14 april 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:786).  Hoe was het geregeld? Artikel 6:13 Algemene wet bestuursrecht bepaalt …

Verzwijg je studieschuld niet!

Voor jongeren die een studieschuld hebben, lijkt het kopen van een woning een probleem te vormen. De hypotheek die je krijgt wordt namelijk berekend aan de hand van je inkomsten, maar ook aan de hand van de hoogte van je schulden. Een studieschuld (die vaak redelijk hoog is), kan daardoor een belemmering vormen bij de …

Avondklok opgeheven

De rechtbank Den Haag heeft op 16 februari 2021 vonnis gewezen in de zaak tussen Stichting Viruswaarheid.nl tegen de Staat der Nederlanden, in het bijzonder het Ministerie van Algemene Zaken, alsmede het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie Rechtsbestel, Afdeling Rechtspraak & Geschiloplossing. De feiten voorafgaand aan de zaak: Op 21 januari 2021 stemde een …