Resultaten 36 weergeven

Het overdragen van een vordering: cessie of contractovername?

Partijen kunnen ervoor kiezen om een vordering te verkopen. De overdracht van een vordering vindt plaats via een cessie. Soms wordt echter het gehele contract (de rechtsverhouding) overgenomen door een derde. In dat geval wordt contractovername bedoeld. Cessie en contractovername zijn twee op elkaar lijkende figuren, die in verband kunnen worden gebracht met het overnemen …

Aansprakelijkheid van advocaten en andere (juridische) adviseurs

Advocaten en juristen zijn net mensen. Ook zij kunnen wel eens een fout maken. Echter wanneer door deze beroepsbeoefenaars een fout wordt gemaakt, kan dit grote consequenties hebben in het (juridische) leven van een persoon (natuurlijk of rechtspersoon). Wanneer iemand zich laat bijstaan door een kwakzalvend jurist, kan diegene schadevergoeding wensen en kan diegene behoefte …

Te laat bezwaar

De overheid is er om mensen te helpen, niet om hen tegen te werken. Soms lijkt het echter alsof de overheid niet zozeer aan de kant van de burger staat. Dit is met name het geval, wanneer de overheid een besluit neemt in bijvoorbeeld een aanvraag (om een vergunning, subsidie of uitkering) dat niet overeenstemt …

Aansprakelijkheid makelaar

Bij de verkoop en koop van onroerend goed, kunnen partijen een makelaar inschakelen. Er kan echter het e.e.a. misgaan bij de koop- en verkoop van onroerend goed. Hierbij kan men zich afvragen of de makelaar daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld en indien dit zo is, welke grondslag de wet daarvoor kent. De jurisprudentie laat een …

Huurkorting in coronatijd

De coronacrisis heeft wereldwijd grote gevolgen gekend. Ter bestrijding van het coronavirus werden maatregelen genomen. Winkeliers en horecaondernemers dienden onder andere hun deuren verplicht te sluiten. Gezien het feit dat veel ondernemers huurder zijn van het pand waarin zij gevestigd zijn, hebben de omstandigheden van de coronacrisis ertoe geleid dat de vraag werd gesteld of …

Wetswijzigingen voor zzp’ers

Het einde van 2021 nadert. Een nieuw jaar, brengt ook een hoop veranderingen met zich mee. De wetgever heeft wederom ervoor gekozen om in 2022 een aantal nieuwe wetten en regels te introduceren. Hieronder worden een aantal toegelicht. 1. Daling zelfstandigenaftrek Ondernemers in de zin van de inkomstenbelasting die voldoen aan het zogenaamde urencriterium, kunnen …