De aansprakelijkheid van Tata Steel

Op 24 augustus 2023 stelde de stichting FrisseWind.nu Tata Steel aansprakelijk voor de materiële, immateriële en gezondheidsschade van omwonenden door de uitstoot van gevaarlijke stoffen. De uitstoot van deze stoffen kan effecten hebben op de gezondheid van de omwonenden. De uitstoot van deze stoffen kan er immers toe leiden dat omwonenden last kunnen krijgen van ziektes zoals astma, longkanker en andere ziektes. Ze kunnen zelfs eerder komen te overlijden.

Ondanks het feit dat er al jaren gesuggereerd wordt dat de uitstoot van Tata Steel voor gezondheidsklachten zorgt, is in 2023 voor het eerst een causaal verband tussen de uitstoot en schade vastgesteld.

In dit kader is artikel 6:175 BW relevant. Art. 6:175 schept een risicoaansprakelijkheid van degene die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een gevaarlijke stof gebruikt of onder zich heeft. Maar naast artikel 6:175 BW kan Tata Steel uiteraard ook aansprakelijk worden gehouden uit hoofde van de algemene bepaling, zijnde artikel 6:162 BW: de onrechtmatige daad.

Op 6 december 2023 bleek echter dat Tata Steel géén aansprakelijkheid erkent. De rechter zal zich daarom over de vraag of Tata Steel aansprakelijk is moeten buigen.

Als de rechter bepaalt dat Tata Steel wel aansprakelijk is voor de geleden materiële en immateriële schade dan kunnen omwonenden hun claim jegens Tata Steel indienen. Een advocaat die letselschades behandelt kan u ondersteunen bij deze claim.

Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *