Forumkeuzebeding

Bij het aangaan van overeenkomsten zijn partijen vaak vrij om een bevoegde rechter aan te wijzen (forumkeuze) .

Artikel 108 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaalt immers dat indien partijen bij overeenkomst een rechter hebben aangewezen voor de kennisneming van geschillen, dat die rechter bij uitsluiting bevoegd is van de zaak kennis te nemen, voorzover niet uit de overeenkomst anders voortvloeit.

Bij een geldig overeengekomen forumkeuzebeding betekent dit dus, dat de gekozen rechter in dat geval bevoegd is om van een zaak kennis te nemen (mits niet anders is overeengekomen).

Het kan echter zo zijn dat een forumkeuzebeding niet geldig is.
Dit geldt bij: zaken betreffende vorderingen tot 25.000 euro, zaken betreffende een arbeidsovereenkomst, een consumentenzaak en zaken over de huur van woon en bedrijfsruimte. Bij deze zaken geldt een forumkeuzebeding niet en dient er afgeweken te worden naar de regels van het burgerlijk procesrecht.
Let daarom altijd goed op bij forumkeuze clausules die opgenomen zijn in overeenkomsten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *