Verbod op nevenwerkzaamheden

Waar op dit moment vaak standaard in de arbeidsovereenkomst een beding opgenomen wordt op grond waarvan het de werknemer verboden is nevenwerkzaamheden te verrichten, althans een beding waarbij de werkgever toestemming moet geven aan de werknemer voor het verrichten van nevenwerkzaamheden, is het op grond van de nieuwe wet die in werking treedt op 1 augustus 2022, enkel nog mogelijk werknemers beperkingen op te leggen tot het verrichten van nevenwerkzaamheden indien deze gerechtvaardigd kunnen worden op grond van objectieve redenen. 

Op 1 augustus 2022 treedt namelijk de wet Transparante en Voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Een van de veranderingen die vanaf dan in werking treden, is het verbod op nevenwerkzaamheden.

In het huidige arbeidsrecht wordt een werknemer, die is gebonden aan een nevenwerkzaamhedenbeding, verboden om tijdens het dienstverband ergens anders te werken. Dit beding is allesomvattend, voor iedere activiteit. In de nieuwe wet mag een werkgever een werknemer niet langer belemmeren om buiten het werkrooster voor een andere werkgever te werken. Een werkgever moet daarvoor een goede reden (objectieve rechtvaardiging) hebben. Voorbeelden van goede redenen zijn:
– de bescherming van vertrouwelijke bedrijfsgegevens;
– het vermijden van belangenconflicten;
– gezondheid;
– veiligheid.

Ook kan het voorkomen van overtreden van een wettelijk voorschrift een goede reden zijn, zoals overtreding van de Arbeidstijdenwetgeving (denk bijvoorbeeld aan een werknemer die al op fulltime basis werkt en daarnaast nog 20 uur werkzaamheden bij een andere werkgever wil verrichten). 

Als er geen goeden reden wordt gegeven, dan is het nevenwerkzaamhedenbeding nietig. Dat wil zeggen dat het beding dan ongeldig is.

De nieuwe wet kent geen overgangsrecht. Daardoor gaat de nieuwe wet vanaf 1 augustus 2022 echt in werking. Bedingen in strijd met de wet zijn vanaf dat moment nietig. Dit geldt ook voor bedingen in een arbeidsovereenkomst die vóór 1 augustus 2022 zijn aangegaan.

Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *