Planschade

De gemeente kan van een bestemmingsplan afwijken en daardoor kan men planschade lijden. Van planschade is sprake wanneer men – door de afwijking van het bestemmingsplan – in een planologisch nadeliger positie terechtkomt. Een gedupeerde van planschade kan deze schade vergoed krijgen van de gemeente. Deze vergoeding wordt echter niet altijd toegewezen aangezien aanvragen om tegemoetkoming in planschade worden beoordeeld aan de hand van in wetgeving en rechtspraak ontwikkelde criteria. Zo wordt er nagegaan (i) of de aanvrager van de tegemoetkoming op de datum van het in werking treden in een zakenrechtelijke rechtsbetrekking tot het betrokken object bestond, (ii) of de ontwikkeling voor de aanvrager voorzienbaar was ten tijde van de aankoop, (iii) of de ontwikkeling voor de aanvrager geleid heeft tot planologisch nadeel, (iv) of het planologisch nadeel geleid heeft tot schade en (v) of de schade behoort tot het maatschappelijk risico van de aanvrager.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *