Conservatoir beslag

Debiteuren die hun verplichtingen niet nakomen, kunnen voor ondernemers ontzettend problematisch zijn. De betaling van een vordering kan voorafgaand of tijdens een procedure door middel van conservatoir beslag veilig worden gesteld. Door conservatoir beslag wordt voorkomen dat een debiteur een vordering met bijvoorbeeld een hypotheek bezwaart of verkoopt. Om conservatoir beslag te leggen moet er een verzoekschrift worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Dit verzoek wordt (zonder zitting) toegewezen of afgewezen. Indien het wordt toegewezen, dan zal een deurwaarder het beslag leggen. Wordt er bijvoorbeeld beslag gelegd op een bankrekening, dan heeft dit tot gevolg dat de bankrekening wordt geblokkeerd. Indien er bijvoorbeeld beslag op een woning wordt gelegd, dan zal hiervan een aantekening worden gemaakt in het kadaster en daardoor kan de woning niet meer aan iemand anders worden geleverd (en dus in principe niet meer worden verkocht).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *