Aanvragen van faillissement als ultimum remedium bij wanbetalers

Ondernemers kunnen te maken krijgen met wanbetalers. Daartegen kunnen allerlei acties worden ondernomen zoals het versturen van betalingsherinneringen en aanmaningen. Een incassobureau of een deurwaarder kan ook worden ingeschakeld om een debiteur tot betaling te bewegen. Het kan echter voorkomen dat betaling vooralsnog uitblijft en dat de hiervoor genoemde opties geen soelaas bieden. Een stap die dan als ultimum remedium kan worden ingezet om een wanbetaler te bewegen tot betaling is het aanvragen van het faillissement. Hoewel deze optie in eerste instantie enige betaling tegen lijkt te werken, hoeft dit helemaal niet zo te zijn. De debiteur wilt immers niet dat het faillissement wordt uitgesproken omdat het uitspreken van het faillissement verschillende vervelende consequenties voor de debiteur tot gevolg heeft. Het kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de stekker uit de onderneming wordt getrokken. Daarom zal een debiteur er alles aan doen om openstaande rekeningen te betalen. Het faillissement kan namelijk worden voorkomen doordat de debiteur de rekening betaalt en zo blijft een schuldeiser dan ook –spreekwoordelijk- aan de touwtjes trekken tot de factuur is betaald.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *