Overhangende takken

Eenieder kent het wel: lastige buren die ver gaan om je uit de tent te lokken. Dit kan tot ruzie leiden. Het kan zelfs zo ver kan gaan dat een rechter erbij betrokken raakt om een eindoordeel in zulk geschil te vellen. Dit soort burenruzies kunnen over allerlei onderwerpen gaan. Een voorbeeld van zulke burenruzies kan gaan over overhangende takken. Mag je buurman of buurvrouw zomaar overhangende takken wegknippen of wegsnoeien? Wat zijn daar de regels voor en welk juridisch advies moet je opvolgen?

Het Burgerlijk Wetboek geeft het antwoord op deze vraag. Artikel 5:44 lid 1 BW bepaalt als volgt:
“Indien een nabuur wiens beplantingen over eens anders erf heen hangen, ondanks aanmaning van de eigenaar van dit erf, nalaat het overhangende te verwijderen, kan laatstgenoemde eigenaar eigenmachtig het overhangende wegsnijden en zich toe-eigenen.” 

Wat staat hier precies? 

Dit artikel komt er kortgezegd op neer dat de buurman die last heeft van overhangende takken, deze mag weghalen. Dit is een vorm van toegestane eigenrichting. Er dient echter wel éérst een aanmaning te worden gestuurd naar de eigenaar van de beplanting.

Tevens moet een redelijke termijn worden gegeven aan de eigenaar van de beplanting om de takken zelf weg te halen. Zonder voorafgaande aanmaning is het eigenmachtig wegsnijden ongeoorloofd.

Is er een aanmaning gestuurd en zijn de takken nog niet weggehaald? 

Dan kan er gebruik worden gemaakt van het recht om de takken weg te halen. Daar zijn echter grenzen aan gebonden. 

De nabuur mag de door artikel 44 toegekende bevoegdheden niet onbeperkt uitoefenen. Hij behoort bij het uitoefenen van zijn bevoegdheden immers de op wettelijke voorschriften en regels van het ongeschreven recht gegronde beperkingen in acht te nemen (art. 5:1, lid 2 BW). Zo dient het afsnijden voldoende zorgvuldig en – indien van toepassing – op een passend moment plaats te vinden.

Ook vindt de uitoefening van de in artikel 44 toegekende bevoegdheid haar grens in bijvoorbeeld misbruik van recht. Zo mag er géén grote schade worden toegebracht. Tevens wordt de bevoegdheid begrensd door de regels van “redelijkheid en billijkheid”. 

Misbruik van recht

Indien sprake is van misbruik van recht, kan de eigenaar van de beplanting, de buurman die eigenmatig (na aanmaning) de beplanting heeft weggehaald aansprakelijk stellen voor de opgelopen schade. 

Heeft u juridisch advies nodig of heeft u vragen hierover? Neem dan contact op.

1 Reactie

  1. […] ook het recht om (na aanmaning) overhangende takken te verwijderen (artikel 5:44 BW), zoals in de vorige post te lezen valt. Ook een huurder zal overhangende takken van zijn buurman mogen […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *