Geld terug van de Belastingdienst

Iedereen betaalt inkomstenbelasting. Die belasting wordt op jaarbasis berekend. Als de hoogte van die belasting jaarlijks verschilt, kan het zo zijn dat men gemiddeld gezien teveel belasting betaald. Om dat te voorkomen kun je kiezen voor middelen.

Wat is middelen?

Middeling is een regeling van de Belastingdienst om mensen met een wisselend inkomen tegemoet te komen. Zij betalen namelijk in bijna alle gevallen meer belasting dan wanneer het inkomen over de gehele periode gelijk zou zijn. 

Middeling kan worden aangevraagd over een periode van 3 aaneengesloten jaren. Dit is het middelingstijdvak. De inkomens van die 3 jaren tel je bij elkaar op en dat deel je door 3. Vervolgens wordt berekend hoeveel belasting er op basis van dit gemiddelde inkomen per jaar betaald zou moeten worden. Als deze berekening leidt tot een lager verschuldigd bedrag dan het bedrag van de definitieve belastingaanslagen, dan is er mogelijk (indien het verschil groter is dan € 545) recht op een belastingteruggaaf.

Hoe vaak kun je hier gebruik van maken?

Je kunt meerdere keren gebruik maken van de middelingsregeling, maar de jaren van de middelingstijdvakken mogen elkaar niet overlappen. Dus als je bijvoorbeeld over 2008, 2009 en 2010 middeling hebt toegepast, kun je niet meer over de jaren 2010, 2011 en 2012 belasting middelen. Je zou dan namelijk 2 keer middelen over het jaar 2010. Over 2011, 2012 en 2013 kun je wel weer belasting middelen.

Wanneer kan een verzoek tot middeling worden ingediend?

Het hele jaar door kan een verzoek tot middeling worden ingestuurd. Wel mag je pas een middelingsverzoek indienen als alle belastingaanslagen in het middelingstijdvak definitief zijn. Daarnaast moet het verzoek tot middeling binnen 3 jaar na de dagtekening van de laatste definitieve aanslag binnen zijn bij de Belastingdienst.

Hulp nodig hierbij?

Klik hier om contact op te nemen en u wordt zo snel mogelijk geholpen met uw verzoek tot middeling.*


* Vraag naar de voorwaarden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *