Beëindiging geregistreerd partnerschap zonder tussenkomst rechter

Heeft u een geregistreerd partnerschap en wilt u dit zonder tussenkomst van een rechter beëindigen? Indien u geen minderjarige kinderen gezamenlijk heeft en indien u het eens bent over de afspraken die u wenst te maken, dan is ontbinding van het geregistreerd partnerschap zonder tussenkomst van een rechter mogelijk. Een advocaat kan u hierin bijstaan.

De wet schrijft voor dat geregistreerde partners, die een einde wensen te brengen aan hun relatie, deze relatie beëindigen middels een daarvoor bestemde overeenkomst. In die overeenkomst dient op zijn minst te worden vermeld dat het geregistreerd partnerschap duurzaam is ontwricht.

Onderwerpen waar afspraken over worden gemaakt in zo een beëindigingsovereenkomst zijn o.a.:

  • de uitkering tot levensonderhoud;
  • wie de echtelijke huur- of koopwoning blijft gebruiken;
  • de verdeling van enig gemeenschappelijk vermogen;
  • de verrekening van overgespaarde inkomsten dan wel vermogen;
  • de verevening of verrekening van pensioenrechten.

Indien het geregistreerd partnerschap zonder de tussenkomst van de rechter wordt beëindigd, dan dient deze overeenkomst gepaard te gaan met een verklaring van de advocaat. Deze verklaring dient te worden voorzien van een afgiftedatum, alsmede de datum waarop partijen de overeenkomst ter beëindiging van het geregistreerd partnerschap hebben overeengekomen. Ook dient in de overeenkomst de verklaring te worden opgenomen dat het geregistreerd partnerschap duurzaam is ontwricht en dat partijen dit willen beëindigen.

Deze overeenkomst en verklaring dienen te worden ingeschreven bij de burgerlijke stand, waarna een bevestiging van die inschrijving volgt. Die datum is vervolgens de datum van de officiële scheiding. Vanaf die datum kan dan ook de verdeling worden gerealiseerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *