Verzwijg je studieschuld niet!

Voor jongeren die een studieschuld hebben, lijkt het kopen van een woning een probleem te vormen. De hypotheek die je krijgt wordt namelijk berekend aan de hand van je inkomsten, maar ook aan de hand van de hoogte van je schulden. Een studieschuld (die vaak redelijk hoog is), kan daardoor een belemmering vormen bij de aankoop van een eerste woning aangezien het maximaal (middels hypotheek) te lenen bedrag, lager kan uitvallen dan bij iemand met hetzelfde inkomen die een hypotheek opneemt en daarbij geen (studie)schuld heeft.

Uit onderzoek is gebleken dat 15% van de jongeren  (zie: Banken.nl: Studieschuld verzwegen in 15% hypotheekaanvragen | Viisi Hypotheken) uit financiële overweging, daarom hun studieschuld verzwijgen om zodoende wel een hogere hypotheek te krijgen. Dit is echter niet aan te raden.

Niet BKR geregistreerd
Bij en hypotheekaanvraag vraagt een hypotheekverstrekker om je financiële situatie. Aan de hand daarvan wordt immers je draagkracht berekend. Als je schulden hebt wordt dit geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Een studieschuld wordt echter niet BKR geregistreerd, daardoor is het/kan het aantrekkelijk zijn voor jongeren om de studieschuld niet op te geven. Althans, om deze dus te verzwijgen. Dit is echter geen goed idee, omdat hiermee een situatie wordt gecreëerd, waarbij het lijkt alsof je meer kunt afdragen terwijl je maandelijkse lasten in feite hoger zijn dan je hebt opgegeven.

Valsheid in geschrifte of fraude

Naast financiële belangen die meewegen in het al dan niet verzwijgen van je studieschuld, spelen er ook strafrechtelijke belangen. Het verzwijgen van je studieschuld kan immers worden gezien als valsheid in geschrifte of als fraude. Ook in die zin is het zeer zeker niet aan te raden om je studieschuld te verzwijgen.

Intern verwijzingsregister (IVR) 
Als je een studieschuld hebt moet je bovendien ongeveer twee jaar na afronden van je studie beginnen met terugbetalen van je studieschuld. Als je dan verzwijgt dat je een studieschuld hebt, maar je deze wel aflost en over dit aflossen aldus ook verzwijgt, kan er een incident worden gemeld bij het Intern Verwijzingsregister (IVR). De hypotheekverstrekker zal vervolgens erachter komen dat een incident is vermeld bij het IVR en dat kan tot gevolg hebben dat leningen direct opeisbaar worden gesteld. Ook dit is een goede reden, waarom het verzwijgen van je studieschuld geen goed idee zal zijn.

BKR onrechtmatig 
Een BKR registratie bevat persoonsgegevens en is daarom beschermend onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EAVG). Een BKR registratie kan dan ook worden verwijderd. Iemand die een BKR registratie heeft, kan een verzoek indienen tot verwijdering van die registratie. Als het bureau niet ingaat op het verzoek tot verwijdering van de registratie staat de weg naar de rechter open. Daarnaast kan een BKR registratie onrechtmatig zijn en kan de civiele rechter worden verzocht om tot verwijdering van een BKR registratie op basis van een onrechtmatige daad over te gaan. Er wordt dan bezien of het doel wat deze registratie dient, nog wel langer opweegt tegen de belangen van de betrokkene bij verwijdering ervan. 

Heeft u vragen over een BKR registratie? Neem dan contact op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *