Te laat bezwaar

De overheid is er om mensen te helpen, niet om hen tegen te werken. Soms lijkt het echter alsof de overheid niet zozeer aan de kant van de burger staat. Dit is met name het geval, wanneer de overheid een besluit neemt in bijvoorbeeld een aanvraag (om een vergunning, subsidie of uitkering) dat niet overeenstemt met het recht of een zorgvuldige belangenafweging. Men is het dan niet eens met zo een besluit en daar wil men iets tegen kunnen doen. In dat soort gevallen is het zaak om een bezwaarschrift in te dienen (althans voor zover er sprake is van een voor bezwaar vatbaar besluit). Het kan echter voorkomen dat – om welke reden dan ook – een burger het bezwaarschrift te laat indient. Welke regels gelden dan? Is te laat, ook echt te laat?

De hoofdregel is: te laat is te laat. Het bezwaarschrift is in ieder geval tijdig ingediend als het voor het einde van de bezwaartermijn is ontvangen. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Een bezwaarschrift is echter ook tijdig ingediend als het voor het einde van de bezwaartermijn, bij een andere postaanbieder dan PostNL is aangeboden en het binnen een week na afloop van de bezwaartermijn is ontvangen. Die andere postaanbieder dient dan wel ingeschreven te staan bij de Autoriteit Consument en Markt. Als je het bezwaarschrift na deze termijn nog indient, ben je – aldus de hoofdregel – te laat.

Er geldt echter een uitzondering op die hoofdregel: de verschoonbare termijnoverschrijding. Deze is van toepassing als men redelijkerwijs niet in staat was om tijdig het bezwaarschrift in te stellen.

Het is afhankelijk van de omstandigheden van het geval of er al dan niet een beroep kan worden gedaan op de zojuist genoemde verschoonbare termijnoverschrijding.

Een voorbeeld van een verschoonbare reden voor een te laat ingediend bezwaarschrift is wanneer men door ziekte niet in staat was om het bezwaarschrift tijdig in te dienen (men heeft bijvoorbeeld een ongeval gehad en daardoor kon men het bezwaarschrift niet op tijd indienen). Een voorbeeld van een niet verschoonbare reden voor een te laat ingediend bezwaarschrift is wanneer men door vakantie te laat was het bezwaarschrift in te dienen.

Opmerking hierbij verdient ook nog, dat de bestuursrechter in eerste aanleg niet meer ambtshalve zal toetsen of een bezwaarschrift op tijd is ingediend. Als een bestuursorgaan een niet tijdig ingediend bezwaarschrift inhoudelijk heeft behandeld, dan zal de bestuursrechter de zaak ook inhoudelijk behandelen. Dit heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld in een principiële uitspraak van 9 juli 2021. Wellicht is dit dan weer ten gunste van de burger, indien de overheid heeft zitten slapen.

Uiteraard is het het handigst om binnen de bezwaartermijn het bezwaar in te dienen. Dan bent u in ieder geval al zeker van de gestelde termijn en kan er niets meer worden gezegd wat de (niet)-ontvankelijkheid betreft, met betrekking tot die termijn.

Heeft u vragen hierover? Neem contact op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *