Resultaten 53 weergeven

Aansprakelijkheid van de werkgever voor beroepsziekten

Indien een werknemer schade oploopt tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden, dan kan de werkgever aansprakelijk zijn voor de opgelopen schade. Hierbij kan worden gedacht aan een arbeidsongeval, maar ook aan de aansprakelijkheid van de werkgever vanwege het feit dat de werknemer een beroepsziekte heeft opgelopen. De norm waar in dit kader aan dient te …

Zorgplicht werkgever nader toegelicht

De werkgever moet er veel aan doen om ervoor te zorgen dat ongevallen op de werkvloer worden voorkomen. Als er toch een arbeidsongeval plaatsvindt, moet de werkgever aantonen dat hij aan de zorgplicht heeft voldaan. Hieronder leest u daar meer over. De lat voor de werkgever ligt hoog. De werkgever dient zich te houden aan …

Voeging benadeelde partij in strafproces

Indien je slachtoffer bent geworden van een strafbaar feit kan dit tot gevolg hebben dat je schade hebt geleden. Dit kan fysieke schade (materiële schade) zijn, maar ook de schade die je lijdt of hebt geleden vanwege het mentale leed, het verdriet of de pijn die je ervaart of hebt ervaren door het strafbaar feit. …

De aansprakelijkheid van Tata Steel

Op 24 augustus 2023 stelde de stichting FrisseWind.nu Tata Steel aansprakelijk voor de materiële, immateriële en gezondheidsschade van omwonenden door de uitstoot van gevaarlijke stoffen. De uitstoot van deze stoffen kan effecten hebben op de gezondheid van de omwonenden. De uitstoot van deze stoffen kan er immers toe leiden dat omwonenden last kunnen krijgen van …

De ins en outs van een ontruimingskortgeding

Verhuurders hebben vaak te maken met vervelende huurders. De huurder betaalt bijvoorbeeld de huur niet, hij/zij veroorzaakt overlast, er is hennep in de woning aangetroffen, noem het maar op. Er kunnen allerlei problemen spelen bij de verhuur van woonruimten. Soms is het aansturen op het einde van de huurovereenkomst in dit soort gevallen de enige …

Derdenbescherming bij tweedehands auto’s

De wet schrijft voor dat men eigenaar wordt van een goed door middel van eigendomsoverdracht. Artikel 3:84 BW stelt de vereisten voor eigendomsoverdracht vast, namelijk: 1. levering, 2. geldige titel en 3. beschikkingsbevoegdheid. Levering van een auto vindt plaats door bezitsverschaffing, zoals het overhandigen van de sleutels. Andere leveringsmethoden, zoals levering via een officiële akte, …