Resultaten 39 weergeven

Betaling vereist voor geldige overdracht?

Juristen kunnen de vereisten voor een geldige overdracht dromen. Volgens artikel 3:84 BW is voor de overdracht van een goed een geldige titel, levering en beschikkingsbevoegdheid vereist. Als voorbeeld de koop van een boek: een boek is te koop in de winkel tegen een redelijke prijs (het aanbod). Een koper aanvaardt dit aanbod door de …

Berekening smartengeldvergoeding

Een smartengeldvergoeding is een onderdeel van de schadevergoeding die een slachtoffer van een ongeval vergoedt krijgt. Door middel van deze vergoeding wordt de immateriële schade gecompenseerd die ten gevolge van het ongeval wordt geleden. De vraag is echter hoe deze vergoeding wordt berekend. Smartengeld is een vorm van schade, namelijk immateriële schade voor pijn, verdriet …

Nieuwe wet- en regelgeving 2023

Ook in 2023 heeft de wetgever weer wat nieuwe regels in petto. Zie hieronder enkele wijzingen. 1 . Minimumloon In 2023 gaat het minimumloon met 10,5% omhoog. Het minimummaandloon, in 2022 nog 1.756,20 euro, bedraagt in het nieuwe jaar 1.934,40 euro voor werknemers van 21 jaar en ouder. De verhoging van het minimumloon zorgt tevens …

Geld terug van de Belastingdienst

Iedereen betaalt inkomstenbelasting. Die belasting wordt op jaarbasis berekend. Als de hoogte van die belasting jaarlijks verschilt, kan het zo zijn dat men gemiddeld gezien teveel belasting betaald. Om dat te voorkomen kun je kiezen voor middelen. Wat is middelen? Middeling is een regeling van de Belastingdienst om mensen met een wisselend inkomen tegemoet te …

Stiekem opnemen van gesprekken

We hebben allemaal wel eens een gesprek opgenomen. Het opnemen van een gesprek kan handig zijn bij het verzamelen van het bewijs. De vraag is echter in hoeverre het opnemen van een gesprek rechtvaardig is. Wat nu wanneer je een gesprek opneemt zonder dat de gesprekspartner daarvan afweet? Niet strafbaar Het stiekem opnemen van gesprekken …