Resultaten 17 weergeven

Airco-units: omgevingsvergunningsvrij of niet?

Climate change is real en mensen willen met de tijd mee. Aangezien het warmer wordt in Nederland, zijn er steeds meer mensen die een airco-unit aanschaffen en deze aan de woning plaatsen. Het lijkt erop dat vaak wordt gedacht dat de plaatsing van een airco-unit aan de woning, zonder vergunning kan worden gerealiseerd. Toch is …

Vrije keuze rechtshulpverlener

In 2013 bepaalde het Europese Hof dat aan een rechtsbijstandverzekerde de vrijheid toekomt om een rechtshulpverlener zelf te kiezen. Concreet houdt dat in dat een verzekerde vrij kan kiezen welke jurist of advocaat hij of zij wilt inschakelen om zijn of haar belangen te behartigen. Dit jaar heeft het Europese Hof echter bepaald dat deze …

Tewerkstellingsvergunning of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid: hoe zit dit nu precies?

Wil je als werkgever zijnde iemand uit het buiteland (van buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland)  inhuren? Dat kan, maar hier zijn regels aan verbonden.  Voor werknemers van buiten de EER en Zwitserland is vaak een tewerkstellingsvergunning of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid vereist. Welke vergunning vereist is, hangt af van de …

Onrechtmatig overheidshandelen

De overheid kan onrechtmatig handelen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de overheid een onrechtmatig besluit heeft genomen of bijvoorbeeld dat de overheid onzorgvuldig of nalatig jegens particulieren heeft gehandeld. Wanneer dit zich voordoet, kan een particulier een schadevergoeding vragen van de overheid. Hiervoor dient men zich eerst tot een bestuursorgaan te wenden. Wijst die …

Aanvragen van faillissement als ultimum remedium bij wanbetalers

Ondernemers kunnen te maken krijgen met wanbetalers. Daartegen kunnen allerlei acties worden ondernomen zoals het versturen van betalingsherinneringen en aanmaningen. Een incassobureau of een deurwaarder kan ook worden ingeschakeld om een debiteur tot betaling te bewegen. Het kan echter voorkomen dat betaling vooralsnog uitblijft en dat de hiervoor genoemde opties geen soelaas bieden. Een stap …