Onrechtmatig overheidshandelen

De overheid kan onrechtmatig handelen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de overheid een onrechtmatig besluit heeft genomen of bijvoorbeeld dat de overheid onzorgvuldig of nalatig jegens particulieren heeft gehandeld. Wanneer dit zich voordoet, kan een particulier een schadevergoeding vragen van de overheid. Hiervoor dient men zich eerst tot een bestuursorgaan te wenden. Wijst die het verzoek af, dan dient men een verzoek in te dienen bij de civiele rechter of de bestuursrechter. Bij de beoordeling van de vraag of schadevergoeding wordt toegewezen wordt er rekening gehouden met een aantal factoren en met de omstandigheden van het geval. Er wordt rekening gehouden met de vraag of er een causaal verband is tussen de geleden schade en de handeling, of er sprake is van eigen schuld, of het verzoek redelijk is en of de schade op een andere manier kan worden gecompenseerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *