Nieuwe regels voor betere afwikkeling medische aansprakelijkheid

Deze maand is de nieuwe Gedragscode Openheid Medische Incidenten: Betere Afwikkeling Medische Aansprakelijkheid in werking getreden (kortweg GOMA). De GOMA is een uitgave van de Letselschaderaad in overleg met vertegenwoordigers van zorgorganisaties en verzekeraars. De GOMA biedt kaders voor een redelijke, rechtvaardige en voortvarende omgang tussen arts en patiënt bij medisch incidenten, waarin wederzijds vertrouwen, transparantie en samenwerking centraal staan. De GOMA staat een adequate aanpak voor onmiddellijk na (het bekend worden van) het incident, ook in situaties waarin een incident leidt tot (al dan niet juridische) vervolgstappen, zoals het door de patiënt indienen van een klacht of een verzoek om schadevergoeding.

De belangrijkste wijzingen in de nieuwe GOMA zijn de volgende:

  • Expliciete aandacht voor de impact van een incident op de betrokken zorgverlener, de zogenaamde second victim. In aanbeveling 5 is opgenomen dat zorgaanbieders in het kader van goed werkgeverschap begeleiding en ondersteuning moeten bieden aan zorgverleners die betrokken zijn (geweest) bij een incident.
  • Niet langer de aansprakelijkheidsverzekeraar, maar de zorginstelling zelf dient de patiënt te laten weten dat een verzoek wordt beoordeeld door de verzekeraar en dat de verzekeraar namens de zorginstelling handelt. Dit stimuleert persoonlijk contact tussen de zorginstelling en de patiënt, hierdoor wordt het contact verbeterd waardoor de kans op escalatie wordt verkleind.
  • Zorgaanbieders moeten patiënten proactief informeren over de aard en consequenties van een geschilprocedure in de zin van de Wkkgz.

Heeft u vragen over medische aansprakelijkheid? Neem dan contact op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *