Resultaten 4 weergeven

Voeging benadeelde partij in strafproces

Indien je slachtoffer bent geworden van een strafbaar feit kan dit tot gevolg hebben dat je schade hebt geleden. Dit kan fysieke schade (materiële schade) zijn, maar ook de schade die je lijdt of hebt geleden vanwege het mentale leed, het verdriet of de pijn die je ervaart of hebt ervaren door het strafbaar feit. …

Nieuwe regels voor betere afwikkeling medische aansprakelijkheid

Deze maand is de nieuwe Gedragscode Openheid Medische Incidenten: Betere Afwikkeling Medische Aansprakelijkheid in werking getreden (kortweg GOMA). De GOMA is een uitgave van de Letselschaderaad in overleg met vertegenwoordigers van zorgorganisaties en verzekeraars. De GOMA biedt kaders voor een redelijke, rechtvaardige en voortvarende omgang tussen arts en patiënt bij medisch incidenten, waarin wederzijds vertrouwen, …

Het overdragen van een vordering: cessie of contractovername?

Partijen kunnen ervoor kiezen om een vordering te verkopen. De overdracht van een vordering vindt plaats via een cessie. Soms wordt echter het gehele contract (de rechtsverhouding) overgenomen door een derde. In dat geval wordt contractovername bedoeld. Cessie en contractovername zijn twee op elkaar lijkende figuren, die in verband kunnen worden gebracht met het overnemen …

Onderhanden werk: vordering al opeisbaar?

Ondernemers hebben vaak verschillende redenen om nog niet al het gedane werk te factureren. Dit komt bijvoorbeeld voor in de bouw, waarbij er gewerkt wordt aan langdurende projecten. Bij dit soort werk wordt er pas gefactureerd, indien bijvoorbeeld een product afgerond is en verkocht kan worden, of als een opdracht helemaal voltooid is. Dit werk …