Resultaten 23 weergeven

Zorgplicht werkgever nader toegelicht

De werkgever moet er veel aan doen om ervoor te zorgen dat ongevallen op de werkvloer worden voorkomen. Als er toch een arbeidsongeval plaatsvindt, moet de werkgever aantonen dat hij aan de zorgplicht heeft voldaan. Hieronder leest u daar meer over. De lat voor de werkgever ligt hoog. De werkgever dient zich te houden aan …

De aansprakelijkheid van Tata Steel

Op 24 augustus 2023 stelde de stichting FrisseWind.nu Tata Steel aansprakelijk voor de materiële, immateriële en gezondheidsschade van omwonenden door de uitstoot van gevaarlijke stoffen. De uitstoot van deze stoffen kan effecten hebben op de gezondheid van de omwonenden. De uitstoot van deze stoffen kan er immers toe leiden dat omwonenden last kunnen krijgen van …

De ins en outs van een ontruimingskortgeding

Verhuurders hebben vaak te maken met vervelende huurders. De huurder betaalt bijvoorbeeld de huur niet, hij/zij veroorzaakt overlast, er is hennep in de woning aangetroffen, noem het maar op. Er kunnen allerlei problemen spelen bij de verhuur van woonruimten. Soms is het aansturen op het einde van de huurovereenkomst in dit soort gevallen de enige …

Derdenbescherming bij tweedehands auto’s

De wet schrijft voor dat men eigenaar wordt van een goed door middel van eigendomsoverdracht. Artikel 3:84 BW stelt de vereisten voor eigendomsoverdracht vast, namelijk: 1. levering, 2. geldige titel en 3. beschikkingsbevoegdheid. Levering van een auto vindt plaats door bezitsverschaffing, zoals het overhandigen van de sleutels. Andere leveringsmethoden, zoals levering via een officiële akte, …

De deelgeschilprocedure

In 2010 is de deelgeschilprocedure ingevoerd. Deze procedure is ingevoerd om tot vereenvoudiging van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade te komen. Een deelgeschilprocedure is een procedure bij de rechter, waarbij slechts één aspect van de letselschadezaak ter beoordeling aan de rechter wordt voorgelegd. Aan de rechter kan bijvoorbeeld worden verzocht om zich uit te …

Flitsbezorger jonger dan 16 niet meer toegestaan

Minister Karien van Gennip schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat jongeren jonger dan 16 niet meer werkzaam mogen zijn als flitsbezorger. Een flitsbezorger is een online-supermarkt met bezorgdienst waarbij boodschappen binnen een kort tijdsbestek worden bezorgd. Dit werk wordt veel door jongeren verricht. Voor online-supermarkten waren dit goedkope arbeidskrachten. Jongeren mogen sinds 1 april …