Tewerkstellingsvergunning of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid: hoe zit dit nu precies?

Wil je als werkgever zijnde iemand uit het buiteland (van buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland)  inhuren? Dat kan, maar hier zijn regels aan verbonden.  Voor werknemers van buiten de EER en Zwitserland is vaak een tewerkstellingsvergunning of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid vereist. Welke vergunning vereist is, hangt af van de duur dat een werknemer wordt ingehuurd. Bij werknemers die korter dan 3 maanden worden ingehuurd, geldt dat meestal een tewerkstellingsvergunning dient te worden aangevraagd bij het UWV. Wenst u echter een buitenlandse werknemer voor de duur van 3 maanden of langer in te huren? Dan dient een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid aan te worden gevraagd. Deze wordt aangevraagd bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Let echter wel op dat u niet altijd een vergunning nodig heeft. Huurt u bijvoorbeeld een wetenschapper in of een stagiair, dan kan het zo zijn dat u géén vergunning nodig heeft.
Voor sommige groepen werknemers, en voor sommige groepen werkgevers gelden zelfs vereenvoudigde procedures.

Daarnaast geldt een wetswijziging per 1 oktober 2020 (alhoewel de ingangsdatum nog niet definitief is). Buitenlandse zelfstandigen mogen in Nederland alleen als zelfstandige werken. Die beperking geldt nu ook nog voor hun familie- of gezinsleden. Als zij een baan in loondienst willen accepteren, moet de werkgever een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen. Deze speciale vergunning is straks niet meer nodig.

Wilt u weten wanneer u een vergunning moet aanvragen? Neem dan contact op.   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *