Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten

Begin 2023 is de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten ingevoerd. Deze regeling heeft als doel: het bieden van éénmalig financiële tegemoetkoming voor de geleden gezondheidsschade die ontstaan is ten gevolge van het werken met gevaarlijke stoffen, zoals benzeen of chroom-6.

In het verleden zijn al vaker werkgevers aansprakelijk gesteld vanwege het feit dat zij werknemers blootstelden aan gevaarlijke stoffen. Zie bijvoorbeeld de NedTrain zaak of de Defensie zaken:

  • https://nos.nl/artikel/2382997-defensiepersoneel-jarenlang-op-veel-meer-plekken-blootgesteld-aan-chroom-6-verf
  • https://www.ad.nl/binnenland/onderzoek-treinpersoneel-tussen-1970-en-2020-blootgesteld-aan-chroom-6-ns-komt-met-compensatie~ab364b38/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Het kan lastig zijn om te bewerkstelligen dat een werkgever (of diens verzekeraar) aansprakelijkheid erkent voor alle gevolgen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Dit omdat vaak sprake kan zijn van multicausaliteit. Chronische longziekten die door blootstelling aan gevaarlijke stoffen kunnen ontstaan, kunnen bijvoorbeeld ook worden veroorzaakt door jarenlang te roken. Als een werknemer is blootgesteld aan een gevaarlijke stof en ook heeft gerookt, wordt het daardoor lastig om de volledige aansprakelijkheid rond te krijgen.

Gelukkig kan een werknemer sinds dit jaar ook zonder erkenning van aansprakelijkheid al deels worden gecompenseerd. Dit kan namelijk op basis van de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten. De werknemer die op die regeling een aanspraak doet, kan immers een tegemoetkoming krijgen.

Deze tegemoetkoming staat los van de vraag of een werkgever aansprakelijk is en houdt geen rekening met de feitelijke gezondheids- of economische schade die is geleden. De weg naar het aansprakelijkheidsrecht blijft dan ook bestaan.

De regeling is echter minder complex dan een civiele procedure omdat er wordt uitgegaan van het principe dat het op voorshands aannemelijk moet zijn dat een werknemer ziek is geworden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk.

Helaas is de regeling pas inwerking en daardoor zijn vooralsnog slechts drie ziekten opgenomen in de regeling waar een tegemoetkoming voor kan worden gevraagd: longkanker door asbest, allergisch beroepsastma en chronische encefalopathie door oplosmiddelen (CSE of schildersziekte).

Wilt u een aanvraag indienen? Heeft u hulp hierbij nodig? Neem contact op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *