Resultaten 1 weergeven

Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten

Begin 2023 is de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten ingevoerd. Deze regeling heeft als doel: het bieden van éénmalig financiële tegemoetkoming voor de geleden gezondheidsschade die ontstaan is ten gevolge van het werken met gevaarlijke stoffen, zoals benzeen of chroom-6. In het verleden zijn al vaker werkgevers aansprakelijk gesteld vanwege het feit dat zij werknemers blootstelden …