Resultaten 7 weergeven

De deelgeschilprocedure

In 2010 is de deelgeschilprocedure ingevoerd. Deze procedure is ingevoerd om tot vereenvoudiging van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade te komen. Een deelgeschilprocedure is een procedure bij de rechter, waarbij slechts één aspect van de letselschadezaak ter beoordeling aan de rechter wordt voorgelegd. Aan de rechter kan bijvoorbeeld worden verzocht om zich uit te …

Flitsbezorger jonger dan 16 niet meer toegestaan

Minister Karien van Gennip schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat jongeren jonger dan 16 niet meer werkzaam mogen zijn als flitsbezorger. Een flitsbezorger is een online-supermarkt met bezorgdienst waarbij boodschappen binnen een kort tijdsbestek worden bezorgd. Dit werk wordt veel door jongeren verricht. Voor online-supermarkten waren dit goedkope arbeidskrachten. Jongeren mogen sinds 1 april …

Schaderegelen zonder erkenning van aansprakelijkheid

Binnen het aansprakelijkheidsrecht geldt de hoofdregel dat eenieder zijn/haar eigen schade draagt, tenzij er een grond is om de schade op een ander te verhalen. Wanneer men de schade op een ander wenst te verhalen, dient de vraag dus te worden beantwoord of diegene aansprakelijk is. Deze eerste fase wordt in het aansprakelijkheidsrecht de vestigingsfase …

Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten

Begin 2023 is de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten ingevoerd. Deze regeling heeft als doel: het bieden van éénmalig financiële tegemoetkoming voor de geleden gezondheidsschade die ontstaan is ten gevolge van het werken met gevaarlijke stoffen, zoals benzeen of chroom-6. In het verleden zijn al vaker werkgevers aansprakelijk gesteld vanwege het feit dat zij werknemers blootstelden …

Wat is vermogensschade?

Bij de vaststelling van schade dient ook te worden bezien welke schade er dient te worden vergoed. Artikel 6:95 BW bepaalt in dit kader het volgende: “De schade die op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding moet worden vergoed, bestaat in vermogensschade en ander nadeel, dit laatste voor zover de wet op vergoeding hiervan …