Contracteren kun je leren: de onmisbaarheid van een considerans

De considerans is doorgaans te herkennen aan de tekst onder de woorden “overwegende dat” en geeft de achtergrond van de overeenkomst weer. Wat maakt een considerans zo onmisbaar?

Indien er een geschil is over een overeenkomst en de daarin opgenomen bepalingen, dan gaat dit geschil vaak over de uitleg van de overeenkomst. Wat hadden partijen met de bepaling beoogd?

Hoewel de considerans bij een overeenkomst geen juridisch afdwingbare bepalingen bevat, is deze toch onmisbaar.

Voor wat betreft de uitleg van een overeenkomst geeft de considerans namelijk al een hoop aanknopingspunten. Daarin staat immers opgenomen waarom partijen tot de overeenkomst zijn gekomen en wat het doel was.

Bij een juridisch geschil zal de rechter namelijk niet alleen de pure tekst van een overeenkomst in overweging nemen, maar ook hetgeen partijen hebben bedoeld. In het zogenaamde Haviltex arrest heeft de Hoge Raad dit als volgt geformuleerd.

“De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht. Een en ander brengt mee dat het Hof bij het bepalen van zijn oordeel dat de in zijn zesde rechtsoverweging bedoelde bepaling van het contract geen leemte laat in de regeling van de rechtsverhouding van partijen, een onjuiste maatstaf heeft aangelegd.”

Wanneer het aldus aankomt op de bedoeling van een bepaling, dan kan de considerans daar voldoende aanknopingspunten voor geven. Let er daarom goed op dat de considerans weloverwogen wordt geformuleerd en besteed daarom extra tijd aan dat inleidend stuk.

Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *