Burenrecht

Het is beter om een goede buur naast je te hebben wonen, dan een buur waarmee je verstrikt raakt in een ruzie. Ruzies kunnen immers uitlopen in geschillen en dit kan uitmonden in allerlei juridische procedures. Wanneer er tussen buren zulk geschil ontstaat, kan het burenrecht een antwoord bieden.

De vierde titel van het vijfde boek van het Burgerlijk Wetboek geeft een aantal bepalingen waarin de bevoegdheden en verplichtingen van eigenaren van naburige erven nader worden uitgewerkt.

Men kan zich echter afvragen of een beroep op een regel van het burenrecht enkel is voorbehouden aan de eigenaar van een erf. Het antwoord daarop is als volgt. 

Hoewel de titel spreekt van de ‘eigenaars’ van naburige erven, bevat de regeling vele bepalingen die gericht zijn op de belangen van de feitelijke gebruiker zoals het tegengaan van hinder en het beschermen van privacy. Een voorbeeld hiervan is ook het recht om (na aanmaning) overhangende takken te verwijderen (artikel 5:44 BW), zoals in de vorige post te lezen valt. Ook een huurder zal overhangende takken van zijn buurman mogen weghalen.

Kan er ook van het burenrecht worden afgeweken?

Het antwoord op deze vraag is: ja, dat kan. Er kan van het burenrecht worden afgeweken, omdat het burenrecht regels van regelend recht bevat. Indien van het burenrecht wordt afgeweken, dan heeft deze afwijking persoonlijke werking. Uiteraard kan er ook absolute werking voorkomen bij een afwijking op het burenrecht. Dan werkt de afwijking tegen eenieder. Een voorbeeld hiervan is bij de vestiging van een erfdienstbaarheid.

Heeft u vragen over het burenrecht?

Neem dan contact met mij op.


Vergeet ook niet: voorkomen is beter dan genezen, dus zoek zeker de vierde titel van het vijfde boek van het Burgerlijk Wetboek even op wanneer je buurman dreigt om overhangende takken zomaar weg te snoeien. Of wanneer je buurman luide feestjes wekelijks houdt welke voor (geluids)hinder zorgen. Nog beter is wellicht om op voorhand contact met op te nemen. Zo voorkom je een hoop gedoe!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *