Resultaten 1 weergeven

Burenrecht

Het is beter om een goede buur naast je te hebben wonen, dan een buur waarmee je verstrikt raakt in een ruzie. Ruzies kunnen immers uitlopen in geschillen en dit kan uitmonden in allerlei juridische procedures. Wanneer er tussen buren zulk geschil ontstaat, kan het burenrecht een antwoord bieden. De vierde titel van het vijfde …