De visuele arbeidsovereenkomst

Je ziet het tegenwoordig steeds vaker: de visuele arbeidsovereenkomst in plaats van de geschreven arbeidsovereenkomst. Het visualiseren van juridische informatie (ook wel legal design genaamd), vormt hedendaags de manier om ingewikkelde juridische materie te verduidelijken en te vereenvoudigen. De vraag is echter of deze nieuwe manier van het overbrengen van juridische informatie altijd wel goed werkt. Wat zijn de voors- en tegens van legal design en bij welk rechtsgebied kan het gemakkelijk worden toegepast? Hieronder wordt om die reden de visuele arbeidsovereenkomst belicht.

  1. Wat is een visuele arbeidsovereenkomst?

Het is lastig om een visuele arbeidsovereenkomst te definiëren, vandaar dat er wordt volstaan met een voorbeeld dat reeds veelvuldig op het internet werd gedeeld, namelijk de arbeidsovereenkomst van Tony’s Chocolonely. Die zag er als volgt uit.

Dit bovenstaande voorbeeld laat aldus precies zien wat er wordt bedoeld met een visuele arbeidsovereenkomst. Precies dezelfde inhoud als een normale arbeidsovereenkomst alleen dan korter, eenvoudiger en ontdaan van allerlei wollige taal.

2. Is dit juridisch gezien geldig?

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst indien aan de vereisten van artikel 7:610 BW is voldaan. De belangrijkste elementen zijn: arbeid, loon, gedurende zekere tijd en een gezagsverhouding. De vorm waar dit in wordt gegoten is echter vormvrij. Dat wil zeggen dat een arbeidsovereenkomst schriftelijk mag worden overeengekomen, maar dit hoeft niet (uitzonderingen nagelaten zoals een concurrentiebeding). 

Aangezien de arbeidsovereenkomst vormvrij is, betekent dit dan ook dat de arbeidsovereenkomst niet per se standaard hoeft te zijn (indien deze schriftelijk wordt overeengekomen). Een visuele arbeidsovereenkomst is dan ook rechtsgeldig.

3. Wat zijn de voors- en tegens van een visuele arbeidsovereenkomst?

Het gebruik van een visuele arbeidsovereenkomst leidt tot vereenvoudiging van de arbeidsovereenkomst. Bovendien laat onderzoek zien dat mensen beter in staat zijn om gevisualiseerde teksten beter te onthouden dan uitgeschreven teksten. Ook wat dat betreft zou de visuele arbeidsovereenkomst moeten worden verkozen boven de standaard uitgeschreven arbeidsovereenkomst.

Aangezien de visuele arbeidsovereenkomst duidelijker is voor zowel werkgever als werknemer, verbetert de arbeidsovereenkomst ook de rechtspositie van beide partijen. Beide partijen weten immers beter wat hun rechten en plichten zijn in plaats van wanneer de arbeidsovereenkomst wordt geschreven in uitgebreide wollige juridische taal. Een ander voordeel dat wordt genoemd is dat de visuele arbeidsovereenkomst wegens haar duidelijkheid enerzijds minder ruimte laat voor misinterpretaties. Daarmee wordt het risico op arbeidsgeschillen en mogelijke juridische procedures gereduceerd.

Anderzijds laat beeldspraak meer ruimte open voor interpretatie en dat kan tot meer conflicten leiden. Ook wordt vaak belicht dat een visuele arbeidsovereenkomst niet nodig is indien een reguliere arbeidsovereenkomst wordt verkort en geen wollige taal meer bevat. Dan hebben de afbeeldingen die aan een visueel contract worden toegevoegd immers geen toegevoegde waarde meer.

Conclusie

Er is aldus veel te zeggen over een visuele arbeidsovereenkomst. Juridisch gezien is de visuele arbeidsovereenkomst gewoon geldig en kan voor zowel de werkgever als de werknemer voordelig zijn. Uiteraard zijn er ook nadelen aan verbonden, zoals de vraag of de arbeidsovereenkomst tot interpretatie leidt. Indien u vragen hierover heeft kunt u altijd contact opnemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *