Stiekem opnemen van gesprekken

We hebben allemaal wel eens een gesprek opgenomen. Het opnemen van een gesprek kan handig zijn bij het verzamelen van het bewijs. De vraag is echter in hoeverre het opnemen van een gesprek rechtvaardig is. Wat nu wanneer je een gesprek opneemt zonder dat de gesprekspartner daarvan afweet?

Niet strafbaar

Het stiekem opnemen van gesprekken is niet strafbaar, indien degene die het gesprek opneemt ook zelf deelneemt aan het gesprek. Het opnemen van een gesprek kan wel als onrechtmatig worden gezien. Wanneer gesprekken een zakelijk karakter hebben en het opnemen ervan een legitiem doel dient is het stiekem opnemen van het gesprek rechtmatig.

Recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland

De vraag of het stiekem opnemen van een gesprek rechtmatig is lag recent ook voor in een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland (ECLI:RBNHO:2022:4675).

De casus in die zaak was als volgt.

Een werkgever verzocht de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde arbeidsrelatie. De werknemer was het eens met de verstoorde arbeidsrelatie, met als gevolg dat de ontbinding van de arbeidsovereenkomst werd toegewezen.

De rechter oordeelde daarnaast dat de werkgever de werknemer onvoldoende had gewezen op het disfunctioneren van de werknemer. Ook oordeelde de rechter dat de werkgever geen verbeteringstraject had aangeboden en vond de rechter dat de werkgever onvoldoende onderzoek had gedaan naar herplaatsingsmogelijkheden. Om die reden kende de rechter een billijke vergoeding toe.

De werknemer had ook een tegenverzoek ingediend dat ter beoordeling aan de rechter voorlag. De werknemer verzocht namelijk om betaling van een bedrag aan winstdeling. Hierover zouden immers mondelinge afspraken zijn gemaakt. De werkgever betwistte uiteraard, zoals dat te verwachten valt bij mondelinge afspraken, dat die afspraak was gemaakt.

De werkgever wist echter niet dat de werknemer stiekem meerdere gesprekken had opgenomen. Uit die gesprekken bleek dat er wel degelijk een afspraak was gemaakt over winstdeling. Daardoor werd het tegenverzoek van de werknemer toegewezen.

Deze gesprekken hadden aldus een zakelijk karakter, waardoor de opnames als rechtmatig werden beschouwd.

Heeft u vragen over het (stiekem) opnemen van gesprekken? Neem dan contact op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *