Resultaten 5 weergeven

Aansprakelijkheid van de werkgever voor beroepsziekten

Indien een werknemer schade oploopt tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden, dan kan de werkgever aansprakelijk zijn voor de opgelopen schade. Hierbij kan worden gedacht aan een arbeidsongeval, maar ook aan de aansprakelijkheid van de werkgever vanwege het feit dat de werknemer een beroepsziekte heeft opgelopen. De norm waar in dit kader aan dient te …

Zorgplicht werkgever nader toegelicht

De werkgever moet er veel aan doen om ervoor te zorgen dat ongevallen op de werkvloer worden voorkomen. Als er toch een arbeidsongeval plaatsvindt, moet de werkgever aantonen dat hij aan de zorgplicht heeft voldaan. Hieronder leest u daar meer over. De lat voor de werkgever ligt hoog. De werkgever dient zich te houden aan …

Voeging benadeelde partij in strafproces

Indien je slachtoffer bent geworden van een strafbaar feit kan dit tot gevolg hebben dat je schade hebt geleden. Dit kan fysieke schade (materiële schade) zijn, maar ook de schade die je lijdt of hebt geleden vanwege het mentale leed, het verdriet of de pijn die je ervaart of hebt ervaren door het strafbaar feit. …

De deelgeschilprocedure

In 2010 is de deelgeschilprocedure ingevoerd. Deze procedure is ingevoerd om tot vereenvoudiging van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade te komen. Een deelgeschilprocedure is een procedure bij de rechter, waarbij slechts één aspect van de letselschadezaak ter beoordeling aan de rechter wordt voorgelegd. Aan de rechter kan bijvoorbeeld worden verzocht om zich uit te …

Schaderegelen zonder erkenning van aansprakelijkheid

Binnen het aansprakelijkheidsrecht geldt de hoofdregel dat eenieder zijn/haar eigen schade draagt, tenzij er een grond is om de schade op een ander te verhalen. Wanneer men de schade op een ander wenst te verhalen, dient de vraag dus te worden beantwoord of diegene aansprakelijk is. Deze eerste fase wordt in het aansprakelijkheidsrecht de vestigingsfase …