Blog

Te laat bezwaar

De overheid is er om mensen te helpen, niet om hen tegen te werken. Soms lijkt het echter alsof de overheid niet zozeer aan de kant van de burger staat. Dit is met name het geval, wanneer de overheid een besluit neemt in bijvoorbeeld een aanvraag (om een vergunning, subsidie of uitkering) dat niet overeenstemt …

Aansprakelijkheid makelaar

Bij de verkoop en koop van onroerend goed, kunnen partijen een makelaar inschakelen. Er kan echter het e.e.a. misgaan bij de koop- en verkoop van onroerend goed. Hierbij kan men zich afvragen of de makelaar daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld en indien dit zo is, welke grondslag de wet daarvoor kent. De jurisprudentie laat een …

Huurkorting in coronatijd

De coronacrisis heeft wereldwijd grote gevolgen gekend. Ter bestrijding van het coronavirus werden maatregelen genomen. Winkeliers en horecaondernemers dienden onder andere hun deuren verplicht te sluiten. Gezien het feit dat veel ondernemers huurder zijn van het pand waarin zij gevestigd zijn, hebben de omstandigheden van de coronacrisis ertoe geleid dat de vraag werd gesteld of …

Wetswijzigingen voor zzp’ers

Het einde van 2021 nadert. Een nieuw jaar, brengt ook een hoop veranderingen met zich mee. De wetgever heeft wederom ervoor gekozen om in 2022 een aantal nieuwe wetten en regels te introduceren. Hieronder worden een aantal toegelicht. 1. Daling zelfstandigenaftrek Ondernemers in de zin van de inkomstenbelasting die voldoen aan het zogenaamde urencriterium, kunnen …

Burenrecht

Het is beter om een goede buur naast je te hebben wonen, dan een buur waarmee je verstrikt raakt in een ruzie. Ruzies kunnen immers uitlopen in geschillen en dit kan uitmonden in allerlei juridische procedures. Wanneer er tussen buren zulk geschil ontstaat, kan het burenrecht een antwoord bieden. De vierde titel van het vijfde …

Overhangende takken

Eenieder kent het wel: lastige buren die ver gaan om je uit de tent te lokken. Dit kan tot ruzie leiden. Het kan zelfs zo ver kan gaan dat een rechter erbij betrokken raakt om een eindoordeel in zulk geschil te vellen. Dit soort burenruzies kunnen over allerlei onderwerpen gaan. Een voorbeeld van zulke burenruzies …