Blog

Ruimere toegang bestuursrechter in omgevingsrechtzaken

Belanghebbende bij een bestemmingsplan, omgevingsvergunning of natuurvergunning? Dan is het indienen van een zienswijze niet meer nodig om het recht op beroep bij de bestuursrechter veilig te stellen. Dit is kort gezegd het oordeel van de Afdeling in een uitspraak van 14 april 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:786).  Hoe was het geregeld? Artikel 6:13 Algemene wet bestuursrecht bepaalt …

Verzwijg je studieschuld niet!

Voor jongeren die een studieschuld hebben, lijkt het kopen van een woning een probleem te vormen. De hypotheek die je krijgt wordt namelijk berekend aan de hand van je inkomsten, maar ook aan de hand van de hoogte van je schulden. Een studieschuld (die vaak redelijk hoog is), kan daardoor een belemmering vormen bij de …

Avondklok opgeheven

De rechtbank Den Haag heeft op 16 februari 2021 vonnis gewezen in de zaak tussen Stichting Viruswaarheid.nl tegen de Staat der Nederlanden, in het bijzonder het Ministerie van Algemene Zaken, alsmede het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie Rechtsbestel, Afdeling Rechtspraak & Geschiloplossing. De feiten voorafgaand aan de zaak: Op 21 januari 2021 stemde een …

Bouwrecht

Wanneer er gebouwd of verbouwd wordt komt daar veel bij kijken, ook op juridisch vlak. Er kan immers veel misgaan in de bouw. Bij de bouw van een pand zijn veel partijen betrokken (de architect, de opdrachtgever, de aannemer enzovoorts). Deze partijen kunnen allemaal in conflict raken. Daarnaast kan er sprake zijn van bouwschade. Bouwschade …

Onderhanden werk: vordering al opeisbaar?

Ondernemers hebben vaak verschillende redenen om nog niet al het gedane werk te factureren. Dit komt bijvoorbeeld voor in de bouw, waarbij er gewerkt wordt aan langdurende projecten. Bij dit soort werk wordt er pas gefactureerd, indien bijvoorbeeld een product afgerond is en verkocht kan worden, of als een opdracht helemaal voltooid is. Dit werk …

Nieuwe wet- en regelgeving 2021

Het eind van 2020 is in zicht. Een nieuw jaar, betekent ook nieuwe wet- en regelgeving. Hieronder leest u daarom beknopt enkele nieuwe wetten en regelgevingen die vanaf januari 2021 in werking zullen treden. Wet Homologatie Onderhands Akkoord Met ingang van 1 januari 2021 treedt de “Wet homologatie onderhands akkoord” in werking (Staatsblad 2020, 415 …