Disclaimer

Aanvaarding
Door het gebruik van deze website wordt van u verwacht dat u van de gebruikersvoorwaarden hebt kennisgenomen en deze hebt aanvaard.

Informatie op website
De website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij is gestreefd naar het verstrekken van bruikbare informatie. Deze informatie is algemeen van aard. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De informatie kan op elk moment worden aangepast of verwijderd, zonder dat daarover mededeling hoeft te worden gedaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Tom Franssen Juridisch Advies en Ondersteuning is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met een eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de op deze website vermelde informatie of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Eveneens is Tom Franssen Juridisch Advies en Ondersteuning niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt, of websites die terugverwijzen.

Aanbod en prijzen
De informatie op de website is vrijblijvend en niet bedoeld als concreet aanbod om een
overeenkomst te sluiten. Een overeenkomst wordt gesloten conform de bepalingen in de algemene voorwaarden. De vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.