Rechtsgebieden

Mr. T.R.S. Franssen kan u adviseren bij conflicten over verschillende rechtsgebieden: strafrecht, internationaal recht, verbintenissenrecht, bestuursrecht, burgerlijk recht, burgerlijk procesrecht (ook curatele), arbeidsrecht, goederenrecht, huurrecht, privacyrecht (zoals AVG of data en gegevensbescherming), Europees recht. Geen geschil is ’te gek’ voor de heer Franssen.

Kortom: (bijna) alle juridische vragen kunt u stellen.