Voor wie?

Tom Franssen Juridisch Advies en Ondersteuning is een jong en dynamisch bedrijf dat is opgericht op 24 januari 2019.

Mr. T.R.S. Franssen voert een algemene adviespraktijk. Hierdoor kan iedereen terecht met een juridische vraag bij de heer Franssen. Zowel particulieren als ondernemers maar óók overheden.

Particulieren kunnen bij de heer Franssen terecht met verschillende juridische vragen: verbintenisrechtelijke kwesties  strafrechtelijke vragen, bezwaarschriften, beroepschriften, bestuursrechtelijke vragen, burenruzies, vragen met betrekking tot curatele. Noem het maar op. Geen vraag is te gek voor de heer Franssen.

Daarnaast staat de heer Franssen ook ondernemers bij met betrekking tot verschillende juridische vragen. Van contractenrecht, privacy gerelateerde vraagstukken (AVG) tot aan bestuursrechtelijke of zélfs strafrechtelijke en internationaalrechtelijke vraagstukken.

Tevens kan de heer Franssen overheidsinstanties (provincies, gemeenten, waterschappen) bijstaan bij beleidsmatige problematiek. Uiteraard staat mr. T.R.S. Franssen overheden ook bij bij juridische vragen omtrent de bovengenoemde rechtsgebieden.

Ook verleent de heer Franssen ondersteuning aan bedrijven of overheidsinstanties waar dit nodig is. Denk hierbij aan: AVG, contractenrecht, beleidsmatige problemen of ander soort problemen die opgelost dienen te worden of waarbij ondersteuning dan wel advies bij nodig is. Hiervoor kan mr. T.R.S. Franssen als freelancer worden ingezet.