Werkwijze en tarieven

Werkwijze:
Mr. T.R.S. Franssen werkt op basis van een overeenkomst van opdracht.
Om zijn werkwijze weer te geven is hieronder een stappenplan uiteen gezet.

1. U dient het contactformulier in of u neemt contact op met de heer Franssen via zijn e-mail adres: info@tom-franssen.nl.

2. Mr. T.R.S. Franssen ontvangt uw aanvraag tot juridische dienstverlening of ondersteuning en beoordeelt die.

3. De heer Franssen neemt contact met u op.

4. Indien juridisch advies of juridische dienstverlening wordt gevraagd zal er een telefonisch intakegesprek volgen. Dit gesprek is geheel kosteloos.

5. Vervolgens wordt er een contract opgesteld. Dit wordt ter controle en ondertekening naar u gestuurd en daarmee wordt de opdracht aanvaard.

6. Mr. T.R.S. Franssen werkt aan de opdracht of indien de heer Franssen als freelancer voor ondersteuning bij zakelijke dienstverlening wordt ingeschakeld, dan zal de heer Franssen naar uw organisatie toe komen om daar aan de opdracht te werken.

7. Nadat de opdracht is afgerond en het advies is geleverd of de ondersteuning binnen uw organisatie is afgerond, volgt de betaling van de geleverde diensten.

Tarieven:
Er wordt een uurtarief gehanteerd van €55,- per uur voor particulieren en van €85,- per uur voor ondernemers of overheidsinstanties. De tarieven zijn exclusief BTW. Over de geleverde diensten dient ook BTW te worden betaald.

Mr. T.R.S. Franssen kan ook werken via een vaste prijsovereenkomst. Hierbij kan gedacht worden aan een vaste totaalprijs voor een advies of andere juridische dienstverlening voor een totaalprijs.