Blog

Nieuwe wet- en regelgeving 2021

Het eind van 2020 is in zicht. Een nieuw jaar, betekent ook nieuwe wet- en regelgeving. Hieronder leest u daarom beknopt enkele nieuwe wetten en regelgevingen die vanaf januari 2021 in werking zullen treden. Wet Homologatie Onderhands Akkoord Met ingang van 1 januari 2021 treedt de “Wet homologatie onderhands akkoord” in werking (Staatsblad 2020, 415 …

Airco-units: omgevingsvergunningsvrij of niet?

Climate change is real en mensen willen met de tijd mee. Aangezien het warmer wordt in Nederland, zijn er steeds meer mensen die een airco-unit aanschaffen en deze aan de woning plaatsen. Het lijkt erop dat vaak wordt gedacht dat de plaatsing van een airco-unit aan de woning, zonder vergunning kan worden gerealiseerd. Toch is …

Vrije keuze rechtshulpverlener

In 2013 bepaalde het Europese Hof dat aan een rechtsbijstandverzekerde de vrijheid toekomt om een rechtshulpverlener zelf te kiezen. Concreet houdt dat in dat een verzekerde vrij kan kiezen welke jurist of advocaat hij of zij wilt inschakelen om zijn of haar belangen te behartigen. Dit jaar heeft het Europese Hof echter bepaald dat deze …

Tewerkstellingsvergunning of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid: hoe zit dit nu precies?

Wil je als werkgever zijnde iemand uit het buiteland (van buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland)  inhuren? Dat kan, maar hier zijn regels aan verbonden.  Voor werknemers van buiten de EER en Zwitserland is vaak een tewerkstellingsvergunning of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid vereist. Welke vergunning vereist is, hangt af van de …

Onrechtmatig overheidshandelen

De overheid kan onrechtmatig handelen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de overheid een onrechtmatig besluit heeft genomen of bijvoorbeeld dat de overheid onzorgvuldig of nalatig jegens particulieren heeft gehandeld. Wanneer dit zich voordoet, kan een particulier een schadevergoeding vragen van de overheid. Hiervoor dient men zich eerst tot een bestuursorgaan te wenden. Wijst die …